Melodiarium Hymnologicum Bohemiae
CS ENPřihlašovací dialog
Uživatelské jméno
Heslo

Pokud chcete se systémem pracovat, musíte se nejprve přihlásit.
Chcete-li systém vyzkoušet, vepište do obou okének slovo „test“.

Melodiarium hymnologicum Bohemiae je digitální katalog repertoáru jednohlasé latinské, české a německé duchovní písně nacházejícího se v pramenech na českém území vzniklých nebo na české území importovaných a to od nejstarších pramenně zachytitelných začátků až do 18. století. Ideově navazuje na nerealizovaný projekt univerzálního hymnologického katalogu připravovaného v době před 2. světovou válkou na půdě brněnské univerzity Vladimírem Helfertem a Antonínem Škarkou, koncepčně však vychází z požadavků daných stávajícím stavem poznání jednohlasého duchovního zpěvu a technicky využívá možností nabízených novými elektronickými informačními a komunikačními technologiemi.
Integrální součástí katalogu je edice Fontes monodici Bohemiae et Moraviae přinášející digitální faksimile pramenů významných pro studium českého duchovního jednohlasu 14. – 18. století.

Projekt Melodiarium hymnologicum Bohemiae je řešen týmem pracovníků Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a vzniká za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Grantové agentury České republiky.

Poznámka pro uživatele:
Aktuální verze katalogu se nachází ve fázi zkušebního provozu a neumožňuje tedy plné využití všech plánovaných funkcí. V současné době je doplňována obrazová databáze písní, jsou prováděny opravy průběžně zjišťovaných písařských, technických i věcných chyb a postupně dokončovány servisní segmenty katalogového systému ( prameny, literatura, zkratky apod.).


--- Melodiarium Hymnologicum Bohemiae ---
Webdesign tvorba WWW Firmadat